Yenilenebilir Enerji,  Katı Atık ve Kaynak Yönetimi ve Enerji Verimliliği alanlarında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.


BİYOGAZ

Hayvansal, bitkisel ve organik atık gibi biyokütle kaynaklarından üretilen biyogaz ile ilgili olarak;

 • Biyogaz üretim sistemi kurulumu ve işletimi
 • Fizibilite çalışması
 • Biyogaz verimliliği
 • Sistem ekipmanları
 • Hammadde seçimi
 • Kompost tesisi
 • Danışmanlık faaliyetleri


ÇÖP GAZI

Kentsel katı atıklardan üretilen çöp gazı ile ilgili olarak;

 • Çöp gazı tesis kurulumu ve işletimi
 • Fizibilite çalışması
 • Verimlilik çalışmaları
 • Sistem ekipmanları
 • Danışmanlık faaliyetleri


KARBON KREDİSİ

Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Ağaçlandırma  Projelerinin;
 • Ön fizibilite
 • Proje dizayn dokümanı hazırlanması
 • İzleme raporunun hazırlanması
 • Doğrulama ve onaylanma süreçlerinin takibi
 • Danışmanlık faaliyetleri

KOJENERASYON TRİJENERASYON

Doğalgaz, biyogaz ve çöp gazı ile elektrik ve atık ısı geri kazanım sistemlerinin;

 • Kurulumu
 • İşletimi
 • Teslim sonrası bakım çalışmaları
 • Danışmanlık faaliyetleri

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 

 • İşletmeler için;
 • Enerji optimizasyonu
 • Proses otomasyonu


ATIK YÖNETİMİ

12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında;

 • 1. Grup: Kamu kurum ve kuruluşları
 • 2. Grup: Organize Sanayi Bölgeleri, Hava limanları, Limanlar, İş merkezi ve Ticari Plazalar (100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli), Alışveriş Merkezleri (5000 m2 ve üzeri), ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri vb.
 • 3. Grup: Alışveriş Merkezleri (1000-4999 m2), İş Merkezi ve Ticari Plazalar (20-99 arası ofis/büro kapasiteli), Tren ve Otobüs Terminalleri, ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri vb.
 • 4. Grup: Alışveriş Merkezleri (1000 m2’den az), Eğitim Kurumları ve Yurtlar (50’den az öğrencisi bulunanlar) vb.
Atık yönetim sistemi kurulumu ve işletimi