Muhammet ER

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Muhammet Er, yüksek lisansını İTÜ Enerji Enstitüsü’nde tamamlamış olup aynı bölümde  doktora eğitimine devam etmektedir. 

Muhammet Er, çalışma hayatına Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin iştiraki olan KOS Enerji firmasında proje koordinatörü olarak başlamış, bir çok enerji projesi üzerinde iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmuştur.

Sonrasında, yaklaşık 5 yıl boyunca Topkapı Endüstri firmasında proje mühendisi & biyogaz ve çöp gazı uygulama  uzmanı olarak çalışan Er,  birçok projede kojenerasyon/ trijenerasyon tasarım, planlama, uygulama ve devreye alma süreçlerini yönetmiştir. 

EBTS Enerji'nin kurucusu olan Er, ilgili sektördeki firmalara danışmanlık hizmetleri vermektedir. 


Prof. Dr. Üner ÇOLAK 

İTÜ mezunu olan Üner Çolak, Iowa Devlet Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, 4 yıl boyunca aynı üniversitede araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Güneş enerjisi sistemleri, termik enerji sistemleri ve nükleer enerji sistemleri üzerine çalışan Prof. Dr. Çolak, Türkiye'ye döndüğünde Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamış, daha sonra aynı üniversitede doçent ve profesör ünvanlarını almış ve dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı ve bölüm başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 

Prof. Dr. Çolak, 2013 yılından itibaren ise İTÜ Enerji Enstitüsü'nde Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Nükleer mühendisliğin esasları, termal güneş enerji sistemleri, kojenerasyon & atık ısı geri kazanım sistemleri, temiz yanma teknolojileri Prof. Dr. Çolak'ın verdiği dersler arasındadır.

Prof. Dr. Üner Çolak, EBTS Enerji'nin danışma kurulunda yer almakta olup proje bazlı direkt destek de sağlamaktadır.